NEMAQUILL потиска и унищожава яйцата на нематодите и намалява значително тяхната
плътност!

NEMAQUILL е течен тор на базата на естествени продукти, чиято функция е да добавя
органична материя към почвата, подобрявайки нейните свойства: структура, капацитет за
обмен на йони и микробиологична активност. Това подобрява кореновата система чрез
увеличаване на нивото на органичната материя, увеличава вегетативната маса, достигайки по-
високи добиви на културите.

СортМесеци на годината
123456789101112
SUGAR TRANSFER
QUICELUM
ORSILIK
LUMIK
LIGNOMIX
GLOPPER
MYZZUS
NEMAQUILL
GUSSAN
TRIPCOM
XILOTROM
Tarssus
Araquil
СортСедмици на годината
SUGAR TRANSFER0 - 0
QUICELUM0 - 0
ORSILIK0 - 0
LUMIK0 - 0
LIGNOMIX0 - 0
GLOPPER0 - 0
MYZZUS0 - 0
NEMAQUILL0 - 0
GUSSAN0 - 0
TRIPCOM0 - 0
XILOTROM0 - 0
Tarssus0 - 0
Araquil0 - 0