Балансирано субсидиране за био-производство предлага МЗХГ за новия програмен период

В рамките на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС се предвижда изцяло нов подход за финансово подпомагане чрез субсидии на биоземеделците.

Заради нарастващото търсене на био продукция и все още малкият обем площи с био производство, ЕК предвижда да обвърже субсидирането с размера на площите за биопродукция.

По линия на стратегията "От фермата до вилицата", която следва да се фокусира върху производството на чиста храна и трансформация на хранителните системи, ЕК си задава цел да увеличи в новия програмен период площите за биоземеделие до 25% от общия размер на земеделските площи във всяка страна членка.

АгроКлуб припомня, че в началото на миналата година, ЕК беше поставила още по-амбициозната цел за 30% от площите да са с биопроизводство. След дебати и анализи обаче цифрата бе намалена до 25%, което е също сериозна цел на фона на конвенционалното земеделие и традиции в целия ЕС. Още по-трудна ще е целта за намаляване с 50% на употребата на пестициди, особено в страни като България и Румъния, където контрабандата на забранени химикали от Турция и Китай е в огромни размери.

МЗХГ предлага до 50 ха. да се плаща 100% от ставката за подпомагане; от 50 до 65 ха. да се плаща 50%; над 65 ха. - да се плаща 10% от полагащата се ставка от субсидиите за биопроизводство.

МЗХГ предлага тези параметри с оглед субсидиите да достигнат до повече производители, включително средни и малки, като с въвеждането на ограничение върху площите се избягва рискът средствата да се усвояват от големи корпоративни компании в сферата на биопроизводството, които нямат реална нужда от субсидиране. Така в своя проект за подкрепа на сектора, МЗХГ са предвидили справедливо и балансирано решение предвид структурата на биологичните стопанства в България.

Площите за био земеделие в ЕС са скочили с 25% за 5 години, показват данни на Евростат. Общата площ за био земеделие в Европейския съюз (ЕС) е около 12,6 милиона хектара, което съответства на 7% от общата използвана земеделска площ. Това представлява увеличение с рекордните 25% от 2013-а година насам.

Сред държавите-членки на ЕС страните с най-голям дял на био-земеделието са Австрия (23,4% от общата използвана земеделска площ), Естония (19,6%) и Швеция (19,2%), следвана от Италия (14,9%), Чехия (14,1%). %), Латвия (13,9%) и Финландия (11,4%).

В останалите страни от ЕС делът на органичната площ е под 10%, като най-ниските проценти се наблюдават в Малта (0,4%), Ирландия (1,7%), Румъния (1,9%), България (3,7% ( за 2018г. данни на МЗХГ) и Великобритания ( 2.9%).

Движеща сила за растежа на площите с биоземеделие е относително високият ценови марж, който може да бъде получен от търговията с био продукти, като биологичните продукти се предлагат на пазара с до 150% по-висока цена, в сравнение с конвенционално произведени агро стоки.

Въпреки това, добивът в повечето биологични ферми е по-малък от конвенционалните - само от 40% до 85% от реколтата в небиологичните ферми. Тези разлики в доходността не са съвместими с сектори като биологичното мляко, произвеждащи обеми, които са 2 пъти по-ниски.

В ЕС има почти 250 000 биологични ферми, а общият брой на биологичните ферми бележи ръст най-много между 2010 и 2017 г., когато са включени 14 000 нови участници в сектора на биологичното производство, въпреки че това е било частично противодействано от 10 000 преди това биологични оператори, които се завръщат към традиционното земеделие. Основните катализатори за това връщане към небиологичното земеделие включват производствени ограничения.

Вносът в ЕС на био храни възлиза на 3,4 млн. тона през 2018 г., като най-голям доставчик е Китай с над 415 000 тона продукция, доставяна на европейския пазар, което представлява 12,7% от общия пазар. Еквадор, Доминиканската република, Украйна и Турция обаче имахт също значителен пазарен дял.

 

Първоизточник на тази статия е agroclub.bg