• Цилема RZ F1
  • Цилема RZ F1
  • Цилема RZ F1
  • Цилема RZ F1

Размер на плода: Главата е кръгла с плътни покривни листа и тегло от 1.5 кг до 3.5 кг, в зависимост от гъстотата.
Характеристика: Има силна коренова система, което позволява отглеждане при трудни условия и стресови ситуации
Коментари: Добре се съхранява на полето, стои на корена без да се пука до 4 седмици. Издържа на транспорт.
Пазарна информация: Продукцията е готова 70-80 дни след разсаждането на полето.
зеле, зелета, зелка, зелки, zele, zelka, zeleta, zelki

СортМесеци на годината
123456789101112
Морама F1
.
.
.
.
Цилема RZ F1
Пушма F1 RZ
Йетма F1 RZ
Адема F1 RZ
.
.
.
.
СортСедмици на годината
Морама F19 - 18, 31 - 33
Цилема RZ F10 - 0, 31 - 33
Пушма F1 RZ0 - 0, 31 - 33
Йетма F1 RZ0 - 0, 31 - 33
Адема F1 RZ9 - 18, 31 - 33